Aa
تاریخ : چهارشنبه 26 شهريور 1399
کد 1679

برگزاری جلسه بررسی مشکلات ندامتگاه تهران بزرگ

جلسه بررسی مشکلات سازمان زندان ها با حضور مسعود شفیعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در این سازمان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در این جلسه فراماندار شهر ری، مدیرکل زندان های استان، مدیرکل راهداری حمل و نقل استان تهران، نماینده شرکت آب و فاضلاب استان و همچنین مدیر مجموعه ندامتگاه تهران بزرگ حضور داشتند.
دو هدف عمده در این جلسه دنبال شد یکی مشکلات مربوط به بخش آبرسانی ندامتگاه تهران بزرگ و دیگری راه دسترسی به آن بود.
 با توجه به بازدیدی میدانبی  که اخیرا مسعود شفیعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از این ندامتگاه داشت و در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفت  این جلسه با هدف رفع این مشکلات برگزار شد .
در این جلسه مقرر شد مشکلات این ندامتگاه در دو برنامه کوتاه و بلند مدت بررسی و حل شود.