Aa
تاریخ : دوشنبه 24 شهريور 1399
کد 1671

شفیعی در حاشیه بازدید از عشایر تهران:

توجه به عشایر اهمیت‌دادن به رونق تولید است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: توجه به زندگی عشایر، در حقیقت اهمیت دادن به رونق تولید است و در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده است باید از این جامعه تولیدکننده حمایت بیشتری کرد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود شفیعی در حاشیه بازدید یک روزه خود از دشت عشایری لار استان تهران، گفت: بخش قابل توجهی از امنیت غذایی مردم بر عهده جامعه عشایری است بنابراین باید با ارائه خدمات مناسب، کاری کنیم که شرایط سخت زندگی این قشر تا حد امکان تسهیل شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: توجه به زندگی عشایر، در حقیقت اهمیت دادن به رونق تولید است و در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده است باید از این جامعه تولیدکننده حمایت بیشتری کرد.
شفیعی خاطرنشان کرد: جامعه عشایری ما علاوه برا ینکه به عنوان یک کانون تولید در بخش دام کشور محسوب می شوند، درواقع جزئی از میراث فرهنگی کشور نیز تلقی می شوند؛ بنابرین باید حفظ این سبک از زندگی جامعه ایرانی یکی از مهم ترین اولویت های ما باشد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران ادامه داد: توسعه زندگي شهري نگرانيهايي را براي ادامه فعاليت عشاير ايجاد كرده كه به نظر مي رسد نحوه مديريت حاكميت در رفع اين نگراني موثر خواهد بود.
 
*پتانسيل بخش عشايري در استان تهران قابل توجه است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از امنیت غذایی مردم بر عهده جامعه عشایری است، خاطرنشان کرد: ما باید با ارائه خدمات مناسب، کاری کنیم که شرایط سخت زندگی این قشر تا حد امکان تسهیل شود.
وي با بيان اينكه پتانسيل بخش عشايري در استان تهران قابل توجه است، گفت:‌ جامعه عشايري از توليد كنندگان عمده گوشت قرمز در اين استان و حتي كشور است. همچنین بيش از ٧٠ درصد دام سبك استان تهران نيز توسط عشاير اين استان پرورش داده مي شود. بنابراین در جهت افزايش توليد بايد از اين جامعه به نحو شايسته حمايت كرد.
شفیعی خاطرنشان كرد: براي اينكه زندگي عشايري تدوام داشته باشد اول بايد زيرساختهاي مناسب در راستاي افزايش سطح خدمات براي جامعه عشايري ايجاد شود كه در سال هاي اخير امور عشاير استان تهران در بخش آب و راه و همچنين توسعه سامانه هاي خورشيدي و در اختيار گذاشتن سوخت فسيلي و آرد خوراكي با قيمت دولتي اقداماتي انجام داده كه بايد از اين اقدامات حمايت شود.
 
به گفته شفيعي، موضوع ديگر اينكه زندگي عشايري بر محيط زيست و منابع طبيعي اثرگذار است و بايد اقداماتي انجام دهيم كه زندگي عشايري به اين منابع بين نسلي آسيب نزده و در كنار محيط زيست و منابع طبيعي پايدار باشد.
وي تاكيد كرد: در بازديد از مناطق عشايري حوزه دشت لار از طرح هاي خدماتي و رفاهي براي جامعه عشاير استان تهران بازديد شد كه برخي مشكلات شناسايي شد كه قرار شد بخشي از اين مشكلات بصورت كوتاه مدت و بخشي ديگر در ميان مدت و بلند مدت رفع شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پایان گفت: در تلاش هستیم با توجه به ظرفیت هایی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران وجود دارد برخی از مشکلات دیگر عشایر را در کوتاه مدت از پیش رو برداریم.