Aa
تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1398
کد 1519

ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان تهران آغاز شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان تهران خبرداد.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی که با هدف اجرای آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری است پس از ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف سنجش موفقیت دستگاه ها در تحقق اهداف و وظایف تخصصی دستگاه و همچنین تکالیف تعیین شده در برنامه جامع اصلاح نظام اداری آغاز می شود.

وی افزود: ارزیابی عملکرد واحدهای استانی بر اساس زمان بندی اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی صورت می پذیرد. دستگاه های استانی در مرحله اول اطلاعات عملکردی شاخص های عمومی و اختصاصی خود را در سامانه جامع مدیریت عملکرد ستاد دستگاه های ثبت و پس از بررسی و تائید اولیه ستاد دستگاه، اطلاعات توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به سامانه نظام مدیریت عملکرد سازمان مدیریت استان ها منتقل می شود.

شیرین گفت: این معاونت با همکاری کارشناسان زیرمجموعه، مستندات عملکردی را در دو بعد عمومی و اختصاصی بررسی و نتایج را نهایی می نمایند. همچنین نتایج نهایی، در شورای راهبری توسط مدیریت استان مطرح و از برگزیده ها در مراسم جشنواره شهید رجایی استان که هر سال در هفته دولت برگزار می شود تقدیر بعمل می آید