Aa
تاریخ : شنبه 26 بهمن 1398
کد 1479

جلسه کمیته مناقصات برگزار شد|ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده

مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری و روستایی با ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده برگزار شد.

علی کرمی پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، از برگزاری کمیته مناقصات سازمان خبر داد و اظهار کرد: این جلسه با موضوع ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاوره بهنگام سازی، رقومی سازی و GIS READY نقشه های بلوک شهری و روستایی استان تهران در سال 1398، با حضور اعضای هیئت انتخاب مشاور، کمیته فنی و بازرگانی و نماینده حراست سازمان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، ارزیابی کیفی 6 مشاور برای تهیه لیست کوتاه مشاوران صورت گرفت که در این میان تنها 3 مشاور امتیاز ارزیابی کیفی بالاتر از 60 کسب کردند، که از آن ها برای ارائه پیشنهاد فنی و مالی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) دعوت بعمل خواهد آمد.