آرشیو اطلاعیه ها

مناقصه عمومی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی برای تامین خودرو و خدمات در سال 1398

مناقصه عمومی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی برای تامین خودرو و خدمات در سال 1398

(48)

تامین خودرو و نیروهای خدماتی

سه شنبه 14 اسفند 1397
مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98

مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98

(65)

يکشنبه 23 دي 1397
مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98

مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98

(61)

يکشنبه 23 دي 1397
مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98

مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98

(51)

تصویر شماره 3

سه شنبه 18 دي 1397
مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98 منتشر شد

مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98 منتشر شد

(25)

تصویر شماره 2

يکشنبه 16 دي 1397
مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98 منتشر شد

مجموعه اینفوگرافیک بودجه 98 منتشر شد

(11)

تصویر شماره 1

يکشنبه 16 دي 1397
انتصاب رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

انتصاب رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

(67)

طی حکمی از سوی نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، علی عشاقی به عنوان رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی منصوب شد.

دوشنبه 5 شهريور 1397
انتصاب رئیس گروه پژوهش و آینده نگری

انتصاب رئیس گروه پژوهش و آینده نگری

(37)

انتصاب سعید فضلی به عنوان رئیس گروه پژوهش و آینده نگری

دوشنبه 5 شهريور 1397
بازگشت ساعت شروع کار سازمان به 8 صبح

بازگشت ساعت شروع کار سازمان به 8 صبح

(53)

کرمی پور مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان ساعت شروع به کار سازمان را از ساعت 8 صبح تعیین نمود.

دوشنبه 5 شهريور 1397
انتصاب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

انتصاب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

(50)

انتصاب علی شیرین به سمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شنبه 6 مرداد 1397