Aa

راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه

سند راهبرد مشارکت

۱- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما:
در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل درسایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران رعایت شده است و بعنوان طراحی سایت بصورت Responsiveمعرفی گردید.
۲-راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما:
در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي خدمات الکترونیک سایت اسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بطور کامل ارائه شده است.
۳-راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما:
با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهاي خدمات الکترونیک و مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبري مجزا نیزعلاوه بر نمایش مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.
۴-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما:
در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ،دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.
۵-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات:
در تارنماي سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سوالات متداول، پیوندها و وجود کانال اطلاع رسانی (بله) و در نهایت اخبار ومزایده ها و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد.
۶-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات:
در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در فوتر (پانویس سایت) وجود دارد.
 مراجعین محترم همواره می توانند ديدگاه خود را از طریق درگاه این سازمان و یا سامانه رسیدگی به شکایات و یا به صورت حضوری در تمامی روزهای هفته به این سازمان انتقال دهند . همواره مشتاق دیدگاهها و نظرات شما هستیم